Biotoop in fles

Biotoop in fles

Wat is een biotoop?

Een biotoop is een synoniem voor ‘ecosysteem‘ of ‘levensgemeenschap’. Verschillende soorten biotopen of levensgemeenschappen zijn bijvoorbeeld de zee, de toendra, het tropisch regenwoud, het waddengebied of het bos.

Een biotoop ontstaat niet willekeurig maar wordt bepaald door biotische en abiotische factoren. Onder biotische factoren vallen flora en fauna oftewel planten en dieren. Abiotische factoren zijn onder andere neerslag, luchtvochtigheid, temperatuur, lichtsterkte, grondsoorten en de samenstelling van water.

biotoop bos ecosysteem
Het bos is één van de bekendste biotopen

Een biotoop is met andere woorden een gebied met een gelijkmatig landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen groeien en floreren. Binnen een biotoop kunnen planten en dieren zich voortplanten en zijn deze van elkaar afhankelijk om te kunnen overleven. De samenstelling van voorgenoemde biotische en abiotische factoren hebben hier invloed op.

Waarom is het mini-ecosysteem van Stekkie een biotoop?

Stekkie heeft bij elke maat fles een natuurlijke levensgemeenschap gecreëerd door van alle grondstoffen en planten de perfecte samenstelling te creëren. Op biotisch gebied bevat de biotoop planten die op elkaar zijn afgestemd. Op abiotisch gebied zorgt de juiste samenstelling van grond, voeding en vochtigheid dat de planten kunnen leven. Door de juiste compositie en inrichting in de fles te maken, is de biotoop van Stekkie zelfvoorzienend en daardoor onderhoudsloos.

Hoe kan je jouw biotoop beïnvloeden?

Als je een natuurwereld van Stekkie in je huis of kantoor neemt, bijvoorbeeld het Stekkie Medium ecosysteem of het Stekkie Extra-Large ecosysteem, ben je zelf verantwoordelijk voor de temperatuur en de lichtsterkte. Je biotoop heeft overdag daglicht nodig om te overleven. Als de temperatuur binnen de fles anders is dan de omgeving waarin deze geplaatst is, ontstaat er condens die neerslag nabootst. Als de temperatuur gelijk is, verdwijnt de condens weer. Stekkie raadt altijd een zo gelijkmatig mogelijke temperatuur aan zodat je biotoop een heerlijk leven tegemoet gaat.

Heb je vragen over Stekkie’s biotoop? Neem dan gerust contact op via onze contactpagina.